Mysłowice - Mysłowicki Portal Mieszkańców – Myslowiczanie.pl
EKOLOGIA

660 drzew na 660-lecie miasta Mysłowice

Mysłowicka firma MINUTOR Energia wzięła udział w wyzwaniu z okazji 660-lecia nadania Mysłowicom praw miejskich. Akcja polega na posadzeniu 660 drzew na terenie miasta i zrodzona w ten sposób zabawa zyskała wśród mysłowiczan wielką popularność.

Celem akcji jest posadzenie 660 drzew - tyle ile lat liczy sobie miasto Mysłowice. W zadaniu mogą wziąć udział wszyscy mysłowiczanie. Drzewo dowolnego gatunku, kupione we własnym zakresie, powinno być posadzone na własnej działce lub, w przypadku jej braku, na wskazanym przez miasto terenie gminnym. Zadanie należy wykonać do 7 dni od nominacji, a następnie umieścić zdjęcia z realizacji na profilu społecznościowym Zielone Mysłowice - to na ich podstawie zostanie policzona ilość drzew.

Do wzięcia udziału w akcji nominował firmę MINUTOR Energia Michał Skiba, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach. Firma wywiązała się z zadania, chwaląc się z efektów w specjalnym okolicznościowym filmie. Jak można się z niego przekonać, nominacje do wzięcia udziału w mysłowickim wyzwaniu popłynęły już do kolejnych osób.

Informacje o MINUTOR Energia

Spółka MINUTOR Energia działa w branży odnawialnych źródeł energii i specjalizuje się w montażach instalacji fotowoltaicznych dla domów, klientów biznesowych oraz realizowaniu farm fotowoltaicznych. Marka MINUTOR Energia została powołana w 2019 roku przez MINUTOR Sp. z o.o. - podmiot świadczący wysoko wyspecjalizowane usługi techniczne dla przemysłu, głównie wydobywczego. Jednym z inwestorów MINUTOR Energia Sp. z o.o. jest Artur Górski specjalizujący się w transakcjach M&A na rynku NewConnect oraz GPW.

Źródła energii odnawialnej to woda, wiatr, promieniowanie słoneczne czy grunt. W ustawie Prawo energetyczne odnawialne żródła energii zdefiniowano jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowych szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Wykorzystywanie promieniowania słonecznego do produkcji energii wydaje się być rozwiązaniem idealnym. Przede wszystkim to źródło energii jest dostępne na całym świecie i istnieje wiele technologii pozwalających na jej pozyskiwanie. Systemy te dzieli się na bierne i czynne. Systemy bierne są bardzo proste i nie wymagają dużych inwestycji. Przykładem są ogrody zimowe, które świetnie funkcjonują wykorzystując energię słoneczną, która nagrzewa szklane pomieszczenie.

Systemy aktywne są bardziej skomplikowane. Dzięki nim energia słońca jest przekształcana w energię elektryczną lub cieplną. Urządzenia, które służą do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej ze słońca, to kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w energię cieplną, natomiast ogniwa fotowoltaiczne sprawiają, że energia ze słońca zamieniana jest w energię elektryczną.