Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców - Śląsk
 POLECAMY
 MYSŁOWICE - DZIELNICE
 FOTO-GALERIE
Widoki Mysłowic 23
Mysłowice leżą na wyjątkowo ciekawym, górzystym terenie...
Zieleń w mieście 18
Stare Miasto tonie w zieleni trzech parków oraz wielu skwerów...
Zabytki Mysłowic 53
Naprawdę ciekawe zabytki znajdziesz nie tylko na Starówce...
Fotografie ludzi 35
Czym by były Mysłowice, gdyby nie mieszkający tu ludzie...
Foto. zwierząt 56
Mysłowice zamieszkują nie tylko domowe zwierzęta...
Niezwykłości 47
Każde miasto ma w sobie coś niezwykłego
- Mysłowice wiele...
Serie zdjęć 197
Zobacz Mysłowice w wielu wnikliwych zbliżeniach...
 WYRÓŻNIENIE

  [dodaj/uzupełnij]

Śląsk

 • Ferajna zaprasza na Bal

  Mysłowicka Ślónsko Ferajna zaprasza na trzeci "Bal Ślónzoka". Bal odbędzie się 13 lutego 2010 roku, w ostatnią sobotę przed Postem na Giszowcu...
 • Kazania pu ślőnsku

  Kościół Mariacki to druga świątynia w naszym regionie, w której regularnie można wysłuchać kazania w gwarze śląskiej msze z wygłoszonym śląską gwarą kazaniem będą odbywały się 22. dnia każdego miesiąca o godz. 17.
 • Śląski gadżet z Mysłowicami

  Śląskie gadżety są coraz popularniejsze wśród mieszkańców regionu. Wydawałoby się, że afiszować śląskością chcą się jedynie rodowici Ślązacy, jednak nie tylko. Śląskie emblematy, znaczki i naklejki zaczynają też kupować osoby mieszkające na Śląsku ledwie od kilku lat...
 • 1-3 maja, wywieśmy śląskie flagi!

  - Jo wywjeszőm dycki fana na 1 maja, bo je to roczńica wlyźćo Ślőnska do Uńije - mówi Peter Langer z Mysłowic, który angażuje się w promowanie śląskości. Zachęca wszystkich Ślązaków do wywieszania w święta państwowe flag narodowych... śląskich.
 • Ojcem ochotniczych straży pożarnych jest Ślązak

  Strażacy OSP z Szemrowic przywrócą pamięć o Hellmannie. Chcą medal z jego podobizną wręczać zasłużonym strażakom na Śląsku. Mamy nadzieję, że Centralne Muzeum Pożarnictwa włączy się do tej inicjatywy...
 • Mysłowiczanie na Marszu Autonomii

  Przy dźwiękach orkiestry blisko pół tysiąca osób, którym bliska jest idea autonomii Śląska przeszło ulicami Katowic...
 • Śląskie kazania ks. Sitki

  W minioną niedzielę jego kazanie po śląsku po raz pierwszy usłyszeli wierni z Mysłowic. W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiono mszę z okazji 1145. rocznicy chrystianizacji Śląska. Śląsk był chrześcijański na sto lat przed chrztem Mieszka I...
 • Pierwsze kazanie po śląsku w Mysłowicach!

  W najbliższą sobotę w Mysłowicach będzie miało miejsce historyczne wydarzenie. Zostanie odprawiona katolicka Msza Święta z kazaniem w języku śląskim! Prosimy wszystkich o liczne uczestnictwo w tym niezwykłym nabożeństwie...
 • II Marsz Autőnőmije Ślőnzokőw

  We sobota, 12-tygo lipca, prawie kole 88-tyj roczńicy uchwalyńo bez Sejm Rżeczypospolitej Polskýj Sztatutu Uorgańicznygo, kary nadoú szeroko autőnőmijo wojewődztwu ślőnskymu, uodbydźe śe II Marsz Autőnőmije. Trefjőmy śe w samo poúedńy na katowickym Placu Wolnośći, a nastympńy idymy do kupy na Plac Sejmu Ślőnskýgo, kaj bydźe czekać na nos wjela atrakcyje...
 • Šymůńik to mo godane!

  Szymőn Wrőbel s Krasőw je dźepjyro we pjyrszyj klaśe, nale już trżi razy zdobőu nojwyższe laury we kőnkurśe gwarowym uorgańizowanym bez Mjejsko Biblijoteko Publiczno pt. (po polsku) "Śląska Ojczyzna polszczyzna"...
 • Dynkmalowo banka woźiúa dźecka

  Prżed Dńym Dźecka we Mysúowicych zorgańizowano wyjőntkowo rajza dynkmalowőm bankőm. Uodekorowano ślőnskymi fanőma a balőńikőma banka kursowoúa na traśe Mysúowicé Banhof PKP - Szopjyńice Pyntla. Prżewjőzúa uőna kole 120 bajtlőw...
 • By Ślőnsk bőú syty a Polska coúko

  Delygacyjo Ruchu Autőnőmije Ślőnska we Warszawje. Walczőm uo autőnőmijo a absolutńy ńy majőm zamjaru dać pokőj! RAŚ, kaj dyć ńy mőgúo zabraknőńć srogýj reprezyntacyje Mysúowicőw, gośćili prawje we stolicy Polski. Nale ńy bőúa to wizyta towarżisko...
 • Śląskie dyktando:
  Godać ńyma gańba!

  Rozpoczęła się druga edycja Dyktanda Śląskiego. W tym roku przyświeca mu hasło: "Godać ńyma gańba". - Czyli, że używanie gwary śląskiej nie jest powodem do wstydu - tłumaczy Adam Rygioł z Mysłowic, jeden z organizatorów konkursu.
 • Ślązacy i Zagłębiacy wspólnie porządkują Trójkąt "Przyjaźni"

  Wspólnie sprzątając perełkę naszego regionu chcemy pokazać władzom naszych miast jak „budować mosty” pomiędzy Zagłębiem, a Śląskiem. Możliwe jest to tylko przez wzajemny szacunek i współpracę na zdrowych zasadach.
Jest ,
 ŻYWE  MIASTO!
Informacje o Mysłowicach
Aktualności mysłowickie
Interwencje, problemy
Artykuły o Mysłowicach
Poznaj zabytki Mysłowic!
Wyjdź na spacer!
Fotografie Mysłowic
 WYDARZENIA
Zapowiedzi wydarzeń
Sprawozdania z wydarzeń
Kalendarz wydarzeń
Uroczystości państwowe
Akcje społeczne
Święta religijne
Nabożeństwa wg parafii
 BAZA  ADRESÓW
Urząd Miasta
Różne urzędy i instytucje
Pomoc medyczna
Edukacja
Rozrywka i rekreacja
Gastronomia i noclegi
Sklepy wg rodzaju
Ogólny katalog firm
 KOMUNIKACJA
PKP - pociągi pasażerskie
PKS -autob.dalekobieżne
KZK GOP itp. - autobusy
TŚ - tramwaje
TAXI, busy, autostop
Parkingi, paliwa, pomoc
Dojazd - opis, plan miasta
 HISTORIA
Kilka słów o przeszłości
Kalendarz wydarzeń
Wspomnienia
Stare zdjęcia
Stare pocztówki
Stare mapy
 KATALOG  STRON
 SWOBODNIE
 ŚLĄSK
ROZKŁAD JAZDY
  ZTM PKM   PKP
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowiczanie (M-ce) 04-19, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE