[dodaj/uzupełnij]
Dziećkowice na długiej,
długiej drodze


NAZWA DZIELNICY:    D Z I E Ć K O W I C E
POŁOŻENIE:
[pomóż opisać swoją dzielnicę!]
OPIS:
[pomóż opisać swoją dzielnicę!]
DOJAZD Z CENTRUM:
[pomóż opisać swoją dzielnicę!]
W DZIELNICY M.IN.:
najstarszy, istniejący cmentarz w Mysłowicach z 1370 r.
Wapiennik - cenne przyrodniczo, skaliste wzgórze
kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1888 r.
Zabytkowa salka teatralna

 P A M I Ą T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   JużwkrótcepamiątkizDziećkowic! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
[pomóż opisać swoją dzielnicę!]

Historia
[pomóż opisać swoją dzielnicę!]

Dziećkowice na starej mapie

Rok 1749

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Dziećkowice sąsiadują z Kosztowami i Brzezinką. Ich obszar zamyka się od północy i wschodu korytem rzeki Przemsza na granicy miasta, a od zachodu i południa linią kolejową Brzezinka-Hołdunów i łąkami leżącymi wzdłuż ulicy Satelickiej w Imielinie. W skałd Dziećkowic wchodzą ulice:
- Batalionów Chłopskich
- Bema
- Długa
- Jana Długosza
- Łukasiewicza
- Nałkowskiej
- Poprzeczna
- Sikorek
- Skowronków
- Słowików
- Szpaków
- Witosa
- Zachęty  (wschodnia część do przejazdu kolejowego)
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty w Dziećkowicach:
Urząd Pocztowy
ul. Długa 85, tel. 222 58 35
MOKiS "Trójkąt"
ul. Długa 85 tel. 225 92 87
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Długa 88, tel. 225 92 87

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
m-ce.pl - mysłowicki portal mieszkańców © by m-ce.pl 04-07. Reklamy PE, 3it                           o portalu | współpraca | serwer | WWW | reklama
   ŻYWE  MIASTO!       WYDARZENIA       BAZA  ADRESÓW       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE