[dodaj/uzupełnij]
Bończyk zupełnie nowy

NAZWA DZIELNICY:    B O Ń C Z Y K
POŁOŻENIE:
północna część miasta, w północnej części obszaru śródmiejskiego,przyul.Bończyka idawnym szybie"Bończyk", na wzgórzu janowskim oraz terenach przy ulicy Katowickiej
OPIS:
przeważa budownictwo mieszkalne w postaci 4-piętrowych bloków różnego rodzaju oraz kilku bloków 10-piętrowych; w dzielnicy znajduje się gimnazjum, biblioteka oraz kościół katolicki; z usług wybija się hipermarket "Real", dzielnica nie ma jeszcze obszaru o jednoznacznym charakterze centrum (może będzie to teren przy nowej hali, a może przy kościele)
DOJAZD Z CENTRUM:
spod Dworca PKP autobusami nr 66, 77, 149, 931 na przysta-nek przy "Real-u" lub nr 44, 76 na przystanek przy kościele
W DZIELNICY M.IN.:
wzgórze z dalekim widokiem na sąsiednie miasta
kościół p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
zabytkowe budynki dawnego szybu "Bończyk"
hipermarket "Real"
nowowybudowana miejska hala sportowa

 P A M I Ą T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   JużwkrótcepamiątkizBończyka! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
Bończyk leży na wznoszącym się ponad okolicami wzgórzu janowskim oraz na terenach przy ulicy Katowickiej po drugiej stronie dolinki z zabetonowanym obecnie potokiem, gdzie powstaje miejska hala sportowa. Dzięki swojemu usytuowaniu Bończyk jest bardzo dobrze widoczny od strony pobliskiech Katowic, Sosnowca i Ćmoka, a samo janowskie wzgórze, na szczecie którego stoi kościół p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela, jest doskonałym punktem widokowym. Roztacza się z niego daleki widok na Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Katowice, aż po Piekary Śląskie, a także na Janów Miejski, Ćmok i Śródmieście Mysłowic.

Historia
Bończyk jest najmłodzszą dzielnicą Mysłowic, powstałą na wskutek budowy od lat 70-tych XX wieku, na łąkach Janowa Miejskiego osiedli mieszkaniowych. Osiedla te szybko rozrosły się i, pomimo że należą przestrzennie do sąsiednich osiedli Śródmieścia, nabrały odrębnego charakteru jako osobnej dzielnicy - prawdopodobnie na skutek bliskiego sąsiedztwa Katowic i pieszej przeszkody komunikacyjnej, jaką do niedawna były duże zakłady ogrodnicze odgradzające Bończyk od śródmiejskiego osiedla przy ul. Wielka Skotnica.

Bończyk na starej mapie

Rok 1749

Rok 1827

Rok 1888

Rok 1910

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Bończyk sąsiaduje z Janowem Miejskim, Piaskiem i Śródmieściem. Jego obszar od zachodu i południa zamyka się ulicami Rzemieśliczą, Gojawiczyńskiej, Leśmiana, Zapolskiej, Załuskiego i północną granicą osiedla przy ulicy Wielkiej Skotnicy, a od wschodu i północy ulicą Katowicką, Obrzeżną Północną oraz torowiskiem. W skład Bończyka wchodzą ulice:
- Bończyka  (wschodnia część do ul. Rzemieślniczej)
- Gojawiczyńskiej  (północna część do ul. Leśmiana)
- Jastruna  (północna część do ul. Załuskiego)
- Katowicka  (wschodnia część do ul. Bytomskiej)
- Kormoranów
- Leśmiana  (wschodnia część do ul. Gojawiczyńskiej)
- Modrzewskiego
- Obrzeżna Północna  (wschodnia część do torowiska)
- Rudnickiego
- Rzemieślnicza
- Załuskiego  (wschodnia część do ul. Zapolskiej)
- Zapolskiej  (północna część do ul. Załuskiego)
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty na Bończyku:
Hipermarket "Real"
ul. Katowicka 75
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Bończyka 36, tel. 222 85 41
Pogotowie Gazowe
ul. Katowicka 71, tel. 316 26 23

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE