[dodaj/uzupełnij]
Brzezinka z centrum w dolinie

NAZWA DZIELNICY:    B R Z E Z I N K A
POŁOŻENIE:
południowa część miasta, w głównej osi komunikacyjnej łączącej część śródmiejską z podmiejską miasta, w dolinie (część centralna) oraz na sąsiadujących z nią pagórkach
OPIS:
w centralnej części starsze wielorodzinne budownictwo, a w pozostałej w postaci nowszych i niewysokich bloków mieszkalnych oraz domów wolnostojących; w dzielnicy usytuowana jest szkoła podstawowa, kościół katolicki, ośrodki zdrowia, rehabilitacji, kultury, biblioteka publiczna, bary i knajpy oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych; wyraźnie centralny charakter w dzielnicy ma placyk przed dawnym urzędem gminnym z przystankami autobusowymi
DOJAZD Z CENTRUM:
spod Dworca PKP wszystkimi autobusami odjeżdżającymi na południe: nr 35, 44, 66, 76, 77, 149, 223, 675, 788, 931, 995
W DZIELNICY M.IN.:
ciekawe centrum z zabudową z przełomu XIX i XX w.
zabytkowy budynek dawnego urzędu gminy
kościół p.w. Nawiedzenia NMP z końca XIX w.
zabudowania dworskie z początku XIX w.
uroczysko Wilczy Dół

 P A M I Ą T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   JużwkrótcepamiątkizBrzezinki! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
Brzezinka leży w niewielkiej dolince o płaskim dnie oraz na sąsiadujących od strony Kosztów, Larysza i Morgów wzniesieniach. Najstarsza część dzielnicy znajduje się w dolinie. Młodsza zabudowa rozwinęła się głównie w kierunku Larysza i Morgów, gdzie powstało poza zabudową jednorodzinną, również osiedle kilkupiętrowych bloków mieszkalnych. Brzezinka jest jedną z dwóch dzielnic Mysłowic (drugą jest Wesoła), której centrum ma wyraźnie śródmiejski charakter - posiada spójną zabudowę, m.in. w postaci wysokich kamienic z początku XX w., oraz mały plac (teraz miejsce postoju busów) z reprezentacyjnym budynkiem dawnego urzędu gminy (teraz posterunek policji). Dzielnica leży na głównym wewnętrznym szlaku drogowym Mysłowic (droga nr 934 do Oświęcimia), kolejowym (trasa Katowice-Oświęcim) oraz na skrzyżowaniu najważniejszych tras drogowych w Polsce (autostrada A4 z Krakowa do Berlina i droga ekspresowa nr 15 z Warszawy do Cieszyna), dlatego jest ona atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się.

Historia
Brzezinka została założona w dolince wzdłuż rzeczki płynącej przez nią z uroczyska Wilcze Doły do Przemszy, u wbiegu do której znajdował się w przeszłości młyn wodny. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się już w 1470 r. Rozwój hutnictwa w XVIII w., możliwość zbytu węgla drogą wodną do Krakowa oraz dobre warunki naturalne wpłynęły na powstanie w całej okolicy licznych kopalni. W 1794 r. powstała pierwsza kopalnia w Brzezince, "Dar Karola", a wszystkich brzęczkowickich kopalń (głównie założonych na początku XIX w.) było około dziesięciu. W roku 1865 powstała urząd pocztowy. 1893 r. poświęcono w Brzezince kościół katolicki p.w. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny, który 10 lat później odłączył się od parafii mysłowickiej, tworząc własną. W czasie funkcjonowania granicy na Przemszy i Trójkąta Trzech Cesarzy, w Brzezince, podobnie jak w Mysłowicach, przebywało sporo przejezdnych, co skutkowało m.in. rozwojem gastronomii - w 1913 r. było funkcjonowało w Brzezince aż 26 restauracji i barów. W 1962 r. w Brzezince powstaje kino "Znicz", które wraz z mieszczącą się w tym samym budynku biblioteką jest do tej pory ważnym centrum kulturalnym, a współcześnie również o znaczeniu ogólnomiejskim. W 1975 roku Brzezinka wraz z sąsiednimi gminami dołącza do miasta Mysłowice stając się jego dzielnicą.

Brzezinka na starej mapie

Rok 1827

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Brzezinka sąsiaduje z Brzęczkowicami, Morgami, Jaryszem, Kosztowami i Dziećkowicami. Jej obszar zamyka się od północy i wschodu autostrada A4 i rzeką Przemszą, a od zachodu i południa ulicami Obrzeżną Północną, Pukowca i terenami przemysłowymi przy Dworcowej. W skład Brzezinki wchodzą ulice:
- Boczna
- Brzezińska
- Brzozowa
- Damroty
- Dębowa
- Dworcowa
- Fabryczna
- Hetmańskiego
- Jagodowa
- Jaśminowa
- Kasztanowa
- Kudery
- Laryska  (wschodnia część do ul. Pukowca)
- Leśna  (wschodnia część do ul. Pukowca)
- Malinowa
- Orzeszkowej
- Różana
- Starowiejska
- Szkolna
- Topolowa
- Transportowców
- Tulipanów
- Wrzosowa
- Wybickiego  (wschodnia część do ul. Pukowca)
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty w Brzezince:
MOKiS "Trójkąt"
ul. Laryska 5, tel./fax 222 24 33
Dom Pomocy Społecznej
ul. Reja 54, tel. 222 21 01
Posterunek Celny
ul. Fabryczna 7, tel. 223 67 88
Urząd Pocztowy
ul. Chrzanowska 1, tel. 222 53 24

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE