[dodaj/uzupełnij]
Ćmok znaczy ciemność

NAZWA DZIELNICY:    Ć M O K
POŁOŻENIE:
północna część miasta, w południowej części obszaru śródmiejskiego, wzdłuż ulicy Partyzantów, na skraju lasu, na terenie lekko opadającym wraz z ulicą Mikołowską
OPIS:
budownictwo niskie jedno i wielorodzinne z małymi ogródkami przy domach jednorodzinnych, na obrzeżach duże tereny składowe i produkcyjne; dzielnica posiada hotel, bary i knajpy, nieliczne sklepy oraz położone w lesie pracownicze ogródki działkowe; centralnycharakter wdzielnicy ma ul.Partyzantów
DOJAZD Z CENTRUM:
spod Sądu Okręgowego (500 m od Dworca PKP) autobusami nr 160, 219, 319 na przystanek przy ulicy Partyzantów
W DZIELNICY M.IN.:
ul. Partyzantów, jedna ze starszych w mieście
knajpa z tradycjami "Walter" z salką teatralną na zapleczu
kort tenisowy przy ul. Krokusów
stary brukowany most nad torami kolejowymi
dawna Fabryka Domów
punkt widokowy przy ulicy Obrzeżnej Zachodniej
piękne i duże tereny leśne ze szlakami na Słupną i Morgi

 P A M I Ą T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   JużwkrótcepamiątkizĆmoka! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
Ćmok jest dzielnicą bardzo kameralną i spokojną, położoną na zachodnim stoku śródmiejskiego wzniesienia, opadającego do płynącego przy lesie jednego z dopływów Boliny. Chociaż leży zaraz przy Śródmieściu, 15 min. spaceru od Dworca PKP i Starego Miasta, to obszar ten jest pozbawioną miejskiego zgiełku. Niektóre domy bezpośrednio sąsiadują z wielkim obszarem leśnym ciągnącym się stąd aż do odległego o 15 km. Mikołowa. Ćmok leży przed lasem oddzielającym "stare Mysłowice" od później dołączonych do miasta terenów południowych i to właśnie od nadleśnego mroku może pochodzić nazwa dzielnicy, ponieważ ćmok oznacza po śląsku ciemność. Mimo latarń ulicznych oświetlających dzielnicę po zmroku, specyficzny mrok nadal jest tu wyczuwalny - zapewniają to m.in. gęste i wysokie drzewa zacieniające głównąulicędzielnicy,Partyzantów. Wieczorami charakterystyczny jest widok wracających z lasu do miasta pieszych i rowerzystów oraz udających się w przeciwnym kierunku do nadleśnej knajpy "Walter". Ćmok jest dzielnicą mieszkaniową z niską zabudową przeważnie powojenną, z budynkami jednorodzinnymi, szeregowcami oraz kilkupiętrowymi blokami mieszkalnymi (położonymi w obniżeniu i nie rzucającymi się w oczy). O Ćmoku można powiedzieć, że jest "dzielnicą kwiatów", ponieważ obok Brzezinki ma najwięcej nazw ulic pochodzących od kwiatów.

Historia
Obszar Ćmoka przez długie wieki, kiedy od dawna istniały już prawie wszystkie okoliczne miejscowości i osady, pozostawał zalesiony, jako część Słupeckiego Lasu. Dopiero w XVIII w. na skutek rozwoju hutnictwa na tym obszarze, wykarczowano las i powstały tu pierwsze zabudowania. Ćmok jest więc osadą młodą, a młodsze są w Mysłowicach tylko Morgi i Bończyk. Na Ćmoku znajdowały się dwie huty - "Rozalia" (teren obecnych ogródków działkowych) i "Aleksander" (przy leśniczówce), mała kopalnia "Stanisław" (niedaleko w lesie) oraz cegielnia (tereny przemysłowe poniżej dzisiejszej ul. Krokusów). Przez Ćmok biegła też z kopalni na Janowie do Przemszy linia kolejki konnej, po której pozostał ślad w postaci wiodących jej trasą ulic i ścieżek leśnych. Z tamtego "hutniczego" okresu pozostały na Ćmoku najstarsze zabudowania, które znajdują się przy ogródkach działkowych i przy ul. Partyzantów w pobliżu równie starej knajpy "Walter", która w czasach swojej młodości była nie tylko miejscem gastronomicznym, ale, posiadając własną salkę teatralną, również rozrywki i kultury. Większa zabudowa mieszkaniowa Ćmoka, głównie w postaci domów jednorodzinnych, ale też niewysokich bloków mieszkalnych powstała w okresie PRL. W latach 70-tych XX w. zbudowano na Ćmoku, przy ul. Mikołowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie śródmiejskiej zabudowy, pięć dużych wieżowców mieszkalnych, które z czasem zaczęto uważać za przynależne do Śródmieścia. W zachodniej części dzielnicy, za ul. Obrzeżną Zachodnią powstał duży obszar przemysłowy z własną bocznicą kolejową, w której znajdowała się Fabryka Domów, produkująca elementy wielkopłytowe dla budownictwa, a obecnie głównie magazyny różnego zastosowania.

Ćmok na starej mapie

Rok 1749

Rok 1827

Rok 1888

Rok 1910

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Ćmok sąsiaduje z Janowem Miejskim, Śródmieściem i Słupną. Jego obszar od północy i wschodu zamyka się ulicami Mikołowską, poprzeczną przecinającą Prusa, fragmentem Miarki wzdłuż torów, Stadionową i Obrzeżną Zachodnią, a od południa i zachodu autostradą A4 i terenami leśnymi na zachodniej granicy miasta. W skład Ćmoka wchodzą ulice:
- Astrów
- Bratków
- Huta Rozalii
- Irysów
- Krokusów
- Maków
- Miarki  (zachodnia część przy Szybie "Wschodnim")
- Obrzeżna Zachodnia  (od Mikołowskiej do Autostrady A4)
- Partyzantów
- Prusa  (zachodnia część do dla niej poprzecznej)
- Stadionowa  (zachodnia część do przejazdu kolejowego)
- Stokrotek
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty na Ćmoku:
Knajpa "Walter"
ul. Partyzantów 78

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE