[dodaj/uzupełnij]
Dziećkowice na długiej,
długiej drodze


NAZWA DZIELNICY:    D Z I E Ć K O W I C E
POŁOŻENIE:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
OPIS:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
DOJAZD Z CENTRUM:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
W DZIELNICY M.IN.:
najstarszy, istniej±cy cmentarz w Mysłowicach z 1370 r.
Wapiennik - cenne przyrodniczo, skaliste wzgórze
ko¶ciół p.w. Wszystkich ¦więtych z 1888 r.
Zabytkowa salka teatralna

 P A M I ˇ T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   Jużwkrótcepami±tkizDziećkowic! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Historia
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Dziećkowice na starej mapie

Rok 1749

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Dziećkowice s±siaduj± z Kosztowami i Brzezink±. Ich obszar zamyka się od północy i wschodu korytem rzeki Przemsza na granicy miasta, a od zachodu i południa lini± kolejow± Brzezinka-Hołdunów i ł±kami leż±cymi wzdłuż ulicy Satelickiej w Imielinie. W skałd Dziećkowic wchodz± ulice:
- Batalionów Chłopskich
- Bema
- Długa
- Jana Długosza
- Łukasiewicza
- Nałkowskiej
- Poprzeczna
- Sikorek
- Skowronków
- Słowików
- Szpaków
- Witosa
- Zachęty  (wschodnia czę¶ć do przejazdu kolejowego)
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty w Dziećkowicach:
Urz±d Pocztowy
ul. Długa 85, tel. 222 58 35
MOKiS "Trójk±t"
ul. Długa 85 tel. 225 92 87
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Długa 88, tel. 225 92 87

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE