[dodaj/uzupełnij]
Piosek przemysłowy i niezwykły

NAZWA DZIELNICY:    P I O S E K
POŁOŻENIE:
północna czę¶ć miasta, w północnej czę¶ci ¶ródmiejskiego obszaru, wzdłuż ulisy ¦wierczyny, na płaskim terenie przy Kopalni "Mysłowice", nad rzek± Bolin± i Czarn± Przemsz±
OPIS:
budownictwo wielorodzinne, na obrzeżach duże tereny przemysłowe oraz staw o funkcji rekreacyjnej; w dzielnicy znajduje się szkoła podstawowa sportowa, biblioteka, szpital miejski, przychodnie specjalistyczne, knajpy, posterunek policji, kryta pływalnia, ko¶ciół katolicki oraz duże tereny przemysłowe m.in. Kopalni "Mysłowice"; z usług wybija się znana w całej Polsce giełda samochodowa; centrum dzielnicy znajduje się na placu wokół ko¶ciółka i przy ul. ¦wierczyny
DOJAZD Z CENTRUM:
spod Dworca PKP autobusem nr 675 lub tramwajem nr 14 lub spod S±du Rejonowego nr 26, 106, 319s, 926, S
W DZIELNICY M.IN.:
Kopalnia "Mysłowice"
zabytkowe osiedle robotnicze, tzw. familoki
dawny mysłowicki cmentarz żydowski
Szpital Miejski nr 2
staw "Hubertus"
giełda samochodowa

 P A M I ˇ T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   Jużwkrótce pami±tki z Piasku! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Historia
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Piosek na starej mapie

Rok 1749

Rok 1827

Rok 1888

Rok 1910

Rok 1911

Rok 1936
Obszar dzielnicy
Piosek s±siaduje ze Starym Miastem i Bończykiem. Jego obszar od północy i wschodu zamyka się stawami oraz rzekami Brynic± i Czarn± Przemsz± na granicy miasta, od południa Parkami Zamkowym, Ludowym i ulic± Bytomsk±, a od zachodu torowiskiem kolejowym. W skład Piasku wchodz± ulice:
- Boliny
- Gwarków
- Jabłoniowa
- Obrzeżna Północna  (wschodnia czę¶ć do torowiska)
- Sobieskiego
- Sosnowiecka
- Stawowa
- Szabelnia
- ¦wierczyny
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty na (...):
(...)
(...)
(...)
(...)

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE