[dodaj/uzupełnij]
Śródmieście osiedlowe

NAZWA DZIELNICY:    Ś R Ó D M I E Ś C I E
POŁOŻENIE:
północna część miasta, w centralnej części obszaru śródmiejskiego, rozciągająca się wokół ulic Mikołowskiej, Szopena i Wielkiej Skotnicy, pomiędzy torowiskiem kolejowym w centrum miasta a zachodnimi dzielnicami
OPIS:
wysoka zabudowa wielorodzinna, głównie jako powojenne bloki mieszkalne 4-11 piętrowe, ale i kilka zespołów kamienic z końca XIX w. oraz domy indywidualne z różnych okresów; dzielnica ma wiele zieleńców, placów zabaw i pawilonów handlowych; zlokalizowane są tu 2 licea, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, gimnazjum, 3 szkoły podstawowe, 6 przedszkoli, 2 biblioteki, 2 cmentarze katolickie, Szpital Miejski, restauracja, bary i knajpy; centralny charakter dzielnicy skupia się głównie przy ulicy Mikołowskiej i przystankach autobusowych nieopodal dworca kolejowego oraz przy wschodniej części ulicy Szopena i Wielkiej Skotnicy
DOJAZD Z CENTRUM:
zbyteczny
W DZIELNICY M.IN.:
Szpital Miejski nr 2 z pocz. XX wieku, ul. Mikołowska
Liceum Ogólnokształcące 1 im. Kościuszki, ul. Mickiewicza
LiceumOgólnokształcące2 im.Powstańców,ul.Mikołowska
monumentalistyczny budynek gimnazjum, ul. Górnicza
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Mikołowska
stary i nowy cmentarz przy ul. Mikołowskiej
budynek "Bauverein" z pocz. XX wieku, ul. Mikołowska
osiedle Rymera z końca XIX wieku, ul. Górnicza
osiedle Klachowiec z końca XIX wieku, ul. Lompy
osiedle socrealistyczne, ul. Armii Krajowej
Wzgórze Maazego - punk widokowy ul. Szopena
zieleniec przy byłym targu-punkt widokowy, ul. Kwiatowa

 P A M I Ą T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   Jużwkrótcepamiątki zeŚródmieścia! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
Śródmieście jest dzielnicą osiedli. Można je podzielić na 3 rodzaje: kamienice, wille i blokowiska. Jeśli nie liczyć kilku ostałych jeszcze starych domów, to kamienice z przełomu XIX i XX w. stanowią najstarszą zabudowę Śródmieścia. Są one zlokalizowane w dwóch osiedlach - Klachowcu i Rymerze oraz wzdłuż ul. Katowickiej. Stare wille i inne domy jednorodzinne z początku XX w., w tym dobre przykłady modernizmu, znajdują się głównie obok Klachowca przy ul. Wojska Polskiego i na szczycie wzgórza przy ul. Stalmacha, ale także przy ul. Prusa. Nowsze domy jednorodzinne znajdują się w zachodniej części dzielnicy przy ul. Wielka Skotnica i Moniuszki. Pierwsza zabudowa blokowa powstała przy ul. Szopena i Armii Krajowej (Osiedle Szopena 1), ul. Stalmacha (Osiedle Szopena 2) i ul. Wielka Skotnica (Osiedle Szopena 3), a poza tym przy ul. Mickiewicza, Mikołowskiej oraz Różyckiego. Najbardziej śródmiejski charakter posiada wschodnia część dzielnicy, przy torowisku odgradzającym je od Starego Miasta, pomiędzy ulicami Armii Krajowej, a Katowicką i Oświęcimską. Najbardziej wielkomiejską, najstarszą i mającą charakter spajający dzielnicę ulicą jest ul. Mikołowska.

Historia
Teren dzisiejszego Śródmieścia nazywano kiedyś Zapłociem i Kozińcem, a oba te obszary dzielił potok płynący wzdłuż ul. Wyspiańskiego, a następnie przy Kościele Mariackim na Starym Mieście, gdzie pozostał po nim wyraźny ślad w rzeźbie terenu. Zapłocie znajduje się po jednej stronie potoku wokół dzisiejszej ul. Szopena, a Koziniec po drugiej wokół dzisiejszej ul. Mickiewicza. Nazwa Zapłocie (Zapłoty) pochodzi od obszaru leżącego za ogrodzeniem miasta, a Koziniec prawdopodobnie od miejsca mniej atrakcyjnego pod uprawę, bardziej górzystego, gdzie wypasano kozy. Obszar dzisiejszego Śródmieścia przez długi czas był prawie niezabudowany, poza usytuowanymi tu z uwagi na uciążliwe sąsiedztwo rzeźnią, cegielnią i tartakiem oraz nielicznymi starymi chatami przy zmierzających do Starego Miasta dróg. Taką drogą od dawna była dzisiejsza ul. Mikołowska, która pełniła też funkcję dużej skotnicy, czyli szlaku którym pędzono bydło na sprzedaż. Skotnica ta, jak wskazuje mapa z 1590 r., była o wiele większa niż biegnąca wzdłuż dzisiejszej ul. Wielka Skotnica i prowadziła wprost przez dzisiejsze torowisko i Plac Wolności do mostu na Czarnej Przemszy - stąd do tej pory oddzielone torami ul. Mikołowska i Szymanowskiego wydają się biec w jednej linii. Zabudowa mieszkalna Mysłowic wyszła poza obręb Starego Miasta dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy zmusił do tego brak wolnych działek budowlanych. Pierwszym inwestorem na tym terenie była kopalnia "Mysłowice", która zbudowała dla pracowników osiedla Rymera i Klachowiec. Budynki mieszkalne postawiła też dyrekcja kolei - przy Klachowcu, pomiędzy ul. Katowicką a Oświęcimską. Założona w 1909 r. spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała też swoje budynki, a wśród nich jeden z największych w owych czasach budynek mieszkalny ze 102 mieszkaniami, jakim jest "Bauverein" przy ul. Mikołowskiej. Swoje domy, w postaci willi stawiali też inwestorzy prywatni. Na lata 60-te i 70-te XX w. przypada okres wyjątkowo intensywnej zabudowy całego Śródmieścia, która zaskutkowała powstaniem wielopiętrowych osiedli i ukształtowaniem się obecnego wyglądu dzielnicy.

Śródmieście na starej mapie

Rok 1749

Rok 1827

Rok 1888

Rok 1910

Rok 1911

Rok 1936
Obszar dzielnicy
Śródmieście sąsiaduje ze Starym Miastem, Słupną, Ćmokiem, Janowem Miejskim i Bończykiem. Jego obszar od wschodu i południa zamyka torowisko kolejowe i zakłady przemysłowe przy ul. Miarki, a od zachodu i północy ul. Moniuszki i tereny dawnego Ogrodnictwa na Bończyku. W skład Śródmieścia wchodzą ulice:
- Armii Krajowej
- Działkowa  (wschodnia część do ul. Moniuszki)
- Górnicza
- Katowicka  (południowa część do ul. Bytomskiej)
- Kilińskiego
- Kwiatowa  (wschodnia część do ul. Moniuszki)
- Lompy
- Miarki
- Mickiewicza
- Mikołowska  (wschodnia część do ronda)
- Moniuszki
- Morcinka
- Nowowiejskiego
- Okrzei
- Oświęcimska  (północna część do ul. Górniczej)
- Prusa  (wschodnia część do dla niej poprzecznej)
- Reymonta
- Robotnicza
- Różyckiego
- Słupecka
- Sowińskiego
- Stalmacha
- Staszica
- Szopena  (wschodnia część do ul. Moniuszki)
- Szpitalna
- Wielka Skotnica  (wschodnia część do ul. Moniuszki)
- Wojska Polskiego
- Wysockiego
- Wyspiańskiego
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty w Śródmieściu:
Komitet Pomocy Społecznej
ul. Górnicza 17, tel. 222 26 51
Rzecznik Konsumentów
ul. Mikołowska 4a, tel. 222 16 78
Okręgowy Urząd Górniczy
ul.Mikołowska4a,2222011w5797
Powiatowy Urząd Pracy
ul.Mikołowska4a,2222011w5600
Prokuratura Okręgowa
ul. Mikołowska 4a, tel. 222 27 89
Urząd Sarbowy
ul. Mickiewicza 4, tel. 222 35 11
Urząd Pocztowy
ul. Chopina 26, tel. 222 55 12
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mikołowska 40, tel. 223 49 67
ul. Oświęcimska 8, tel. 222 65 10
Bar "Mc Broda"
ul. Oświęcimska 1

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE