REKLAMA
Awaryjne otwieranie Katowice
 PATRONAT MEDIALNY
Festiwal MEDIAWAVE
Klasy integracyjne w SP 13
Janowskie Targi Sztuki
 Statystyka serwisu


  [dodaj/uzupe軟ij]
Bromboszcz Teofil Aleksander
"Galeria Zas逝穎nych Mys這wiczan": Alfred Sulik

Teofil Aleksander Bromboszcz urodzi si 25 kwietnia 1886 roku w Ligocie /Katowice/, w rodzinie cha逝pnika Micha豉 i Franciszki Zdziarek. W 1899 roku uko鎍zy dwuklasow szko喚 ludow w Ligocie. W nast瘼nych latach ucz瘰zcza do Kr鏊ewskiego Gimnazjum w Pszczynie oraz do Kr鏊ewskiego Gimnazjum Klasycznego w Gliwicach, w kt鏎ym w 1908 roku z這篡 egzamin maturalny. W latach 1908-1912 studiowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma III we Wroc豉wiu. W okresie studenckim dzia豉 w polskich tajnych organizacjach m這dzie穎wych. W 1912 Teofil Bromboszcz otrzyma 鈍i璚enia kap豉雟kie z r彗 kardyna豉 Georga Koppa we Wroc豉wiu, za uroczysto軼i prymicyjne odprawi w Mikolowie. Ze wzgl璠u na przekonania polskie zosta wys豉ny do pracy duszpasterskiej w parafii 鈍. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Nie widz帷 wi瘯szych perspektyw w Szczecinie zg這si si na ochotnika do s逝瘺y wojskowej w armii niemieckiej. Ks. Bromboszcz zosta kapelanem wojskowym, za co wroc豉wska kuria biskupia udzieli豉 mu "ostrej nagany za brak pos逝sze雟twa kap豉雟kiego". W czasie pierwszej wojny 鈍iatowej przebywa na froncie belgijskim, francuskim i wschodnim oraz wyr騜niony wysokimi odznaczeniami wojskowymi: 疾laznym Krzy瞠m klasy I i Krzy瞠m Walecznych. W 1917 roku ks. Bromboszcz przeni鏀 si do Torunia, gdzie powierzono mu stanowisko proboszcza garnizonu w twierdzy Toru. Pobyt w Toruniu pozwoli na kontynuowanie pracy doktorskiej. W 1918 roku na podstawie pracy pt. Die Einheit des Johannes-Evangeliums /Jedno嗆 Ewangelii 鈍. Jana/ uzyska stopie naukowy doktora teologii. W tym samym roku z這篡 egzamin proboszczowski we Wroc豉wiu oraz z r彗 kardyna豉 Adolfa Bertrama otrzyma za鈍iadczenie o zdolno軼i obj璚ia parafii. Ks. dr Bromboszcza zosta redaktorem "Pos豉鎍a Niedzielnego" i wikarym w Katedrze 鈍. Jana Chrzciciela we Wroc豉wiu. Jednocze郾ie zaanga穎wa si w polski ruch narodowy. By duszpasterzem Polak闚 w ko軼iele 鈍. Anny, za這篡cielem Towarzystwa Ko軼ielnego Polak闚-Katolik闚 i wsp馧pracownikiem Polskiej Rady Ludowej i Towarzystwa Gimnastycznego "Sok馧" we Wroc豉wiu. Denuncjowany u w豉dz ko軼ielnych przez niemieckie s逝瘺y wywiadowcze ks. Bromboszcz przeniesiony zosta do Miko這wa, a nast瘼nie powierzono mu parafi w Ornontowicach. W okresie zmaga o przynale積o嗆 pa雟twow G鏎nego 奸御ka anga穎wa w dzia豉lno嗆 plebiscytow. Za po przy陰czeniu wschodniej cz窷ci G鏎nego 奸御ka do Polski w陰czy bardzo aktywnie do 篡cia polityczno-spo貫cznego Polski Odrodzonej. By wsp馧za這篡cielem i prezesem Zwi您ku Obrony Kres闚 Zachodnich i okr璕owym opiekunem Zwi您ku Powsta鎍闚 奸御kich. Wielkie by造 zas逝gi ks. dr. Teofila Bromboszcza w organizacji 篡cia ko軼ielnego w nowej diecezji w Katowicach. Pe軟i w niej wiele odpowiedzialnych funkcji: egzaminatora prosynodalnego i cenzora ksi捫ek ko軼ielnych, prezesa Towarzystwa Naukowego Kap豉n闚 奸御kich i stowarzyszenia im. 安. Jana Kantego, konsultora diecezjalnego, kanonika gremialnego Kapitu造 Katedralnej w Katowicach, pra豉ta domowego papie瘸 Piusa XI, wikariusza kapitulnego i wikariusza generalnego. Realizowa wiele przedsi瞝zi耩 diecezji, jak zakup gruntu pod budow katedry i maj徠ku Kokoszyce, przeznaczonego na o鈔odek rekolekcyjny diecezji czy utworzenie Ksi璕arni Katolickiej w Katowicach. Ks. Bromboszcz w polemikach i dyskusjach zwi您anych z problematyk polsko-niemieck w sprawach narodowo軼iowych i ko軼ielnych. Stanowczy stosunek wobec stwierdze i oskar瞠 niemieckich sprawi, 瞠 gdy na porz康ku dziennym stan窸a sprawa wyboru po pierwszym bp. Augu軼ie Hlondzie nowego ordynariusza diecezji katowickiej, Zwi您ek Niemieckich Katolik闚 w Polsce wyst徙i do Watykanu z pismem, w kt鏎ym sprzeciwiono si ewentualnemu powo豉niu ks. Bromboszcza na stanowisko biskupa. Nacisk ze strony katolickich kr璕闚 niemieckich, a tak瞠 odmienny stosunek do sanacji, kt鏎ej zwolennikiem by nowy biskup Arkadiusz Lisiecki sprawi, 瞠 w 1927 roku ks. Bromboszcza odwo豉no tak瞠 ze stanowiska wikariusza generalnego oraz przeniesiono do Mys這wic na stanowisko proboszcza, jednej z wi瘯szych na G鏎nym 奸御ku, parafii Naj鈍i皻szego Serca Pana Jezusa.

Dzi瘯i talentowi organizacyjnemu i du瞠j przedsi瑿iorczo軼i ks. proboszcz Teofil Bromboszcz przyczyni si do uporz康kowania 篡cia parafii. Na uwag zas逝guj przedsi瞝zi璚ia inwestycyjne, jak odnowa trzech mys這wickich 鈍i徠y - ko軼i馧ka 鈍. Krzy瘸, ko軼io豉 Narodzenia Naj鈍i皻szej Marii Panny i ko軼io豉 parafialnego Naj鈍i皻szego Serca Pana Jezusa. W kr鏒kim czasie zleci wymalowanie tych 鈍i徠y. Najwi瘯szy zakres przybra造 prace zwi您ane z wystrojem ko軼io豉 NSPJ. W latach 1927-1928 wykona je krakowski artysta malarz Zygmunt Greinert za sum 32 tysi璚y z. W marcu 1928 roku proboszcz zakupi nowe dzwony: "Serca Pana Jezusa" 2100 kg/, "Marii" /450 kg/ i "Stanis豉wa"/300 kg/ oraz zleci renowacj organ闚. Przeprowadzono generalny remont kaplicy ks. Markiewki na starym cmentarzu, za na nowym cmentarzu wybudowano w 1930 roku kostnic oraz urz康zono kwater z 272 grobami 穎軟ierzy z okresu pierwszej wojny 鈍iatowej. W 1932 roku przyst徙iono do zespolenia pop瘯anych mur闚 ko軼io豉 mariackiego. Du瞠 znaczenie dla parafii mia這 odkupienie w 1927 roku od firmy meblowej "Robak" starej b騜nicy 篡dowskiej przy ul. Bytomskiej, kt鏎 po remoncie przekszta販ono w Katolicki Dom Ludowy. Sta si on baz dla rozwijania form duszpasterstwa, z r騜nymi grupami wiernych. Nabyto r闚nie siedzib ksi捫徠 Su趾owskich, w kt鏎ej nast瘼nie utworzono sierociniec. Proboszcz Teofil Bromboszcz wspiera dzia豉lno嗆 zakon闚 w mie軼ie. By kuratorem Zak豉du 鈍. J霩efa, prowadzonego od 1858 roku przez siostry z kongregacji Si鏀tr 鈍. Boromeusza. W 1930 roku stworzy warunki dla osiedlenia si w Mys這wicach ksi篹y z Zakonu Salezjan闚.

Ks. proboszcz T. Bromboszcz by aktywny w pracy duszpastersko-spo貫cznej. Prowadzi nauk religii w szko豉ch, opiekowa si emigrantami wyje盥瘸j帷ymi z mys這wickiej plac闚ki do Francji, by delegatem biskupa w Zwi您ku Kap豉n闚 "Unitas" oraz dzia豉 w Sekcji Propagandowo-Finansowej Budowy Katedry w Katowicach. By asystentem ko軼ielnym Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Jednocze郾ie pracowa naukowo. By autorem prac pt. Katechizm i Ma造 katechizm oraz Dziej闚 Biblijnych Starego i Nowego Testamentu ks. Konstantego Damrota.

Po obj璚iu diecezji katowickiej przez biskupa Stanis豉wa Adamskiego zmieni豉 si opcja polityczna. To sprawi這, 瞠 bull papiesk z 24 marca 1934 roku ks. dr Teofil Bromboszcz zosta wyniesiony do godno軼i biskupa tytularnego Kandeby i pierwszego sufragana diecezji katowickiej. Konsekracja nowego biskupa w dniu 3 czerwca w Mys這wicach by豉 ogromnym wydarzeniem dla mys這wickich katolik闚. Dopiero w 1936 roku bp Teofil Bromboszcz zrezygnowa z funkcji proboszcza. Swe obowi您ki duszpasterskie wykonywa dotkni皻y chorob p逝c ju od 1921 roku. Na skutek znacznego pogorszenia si stanu zdrowia bp Teofil Bromboszcz zmar 12 stycznia 1937 roku oraz trzy dni p騧niej pochowany zosta w krypcie Katedry 鈍. Piotra i Paw豉 w Katowicach. Za 篡cia i po 鄉ierci dzia豉lno軼i bpa Teofila Bromboszcza po鈍i璚ono wiele publikacji.

Alfred Sulik

毒鏚這: S這wnik biograficzny katolickiego katolickiego duchowie雟twa 郵御kiego XIX i XX wieku. Katowice 1996, s. 51-55.
Jest ,
 玆WE  MIASTO!
Informacje o Mys這wicach
Aktualno軼i mys這wickie
Interwencje, problemy
Artyku造 o Mys這wicach
Poznaj zabytki Mys這wic!
Wyjd na spacer!
Fotografie Mys這wic
 WYDARZENIA
Zapowiedzi wydarze
Sprawozdania z wydarze
Kalendarz wydarze
Uroczysto軼i pa雟twowe
Akcje spo貫czne
安i皻a religijne
Nabo瞠雟twa wg parafii
 BAZA  ADRES紟
Urz康 Miasta
R騜ne urz璠y i instytucje
Pomoc medyczna
Edukacja
Rozrywka i rekreacja
Gastronomia i noclegi
Sklepy wg rodzaju
Og鏊ny katalog firm
 KOMUNIKACJA
PKP - poci庵i pasa瞠rskie
PKS -autob.dalekobie積e
KZK GOP itp. - autobusy
T - tramwaje
TAXI, busy, autostop
Parkingi, paliwa, pomoc
Dojazd - opis, plan miasta
 HISTORIA
Kilka s堯w o przesz這軼i
Kalendarz wydarze
Wspomnienia
Stare zdj璚ia
Stare poczt闚ki
Stare mapy
 KATALOG  STRON
 SWOBODNIE
 印﹖K


do g鏎y  
  Mys這wicki Portal Mieszka鎍闚 © by Mys這wice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   wsp馧praca   serwer   WWW   reklama  
       START       玆WE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE