REKLAMA
Awaryjne otwieranie Katowice
 PATRONAT MEDIALNY
Festiwal MEDIAWAVE
Klasy integracyjne w SP 13
Janowskie Targi Sztuki
 Statystyka serwisu


  [dodaj/uzupe軟ij]
Chuda豉 Micha
"Galeria Zas逝穎nych Mys這wiczan": Alfred Sulik

Micha Chuda豉 urodzi si 29 wrze郾ia 1894 roku w Gos豉wicach w powiecie opolskim, gdzie uko鎍zy niemieck szko喚 powszechn. Jednak pos逝giwa si tak瞠 biegle j瞛ykiem polskim, kt鏎ym pos逝giwano si na co dzie w gronie rodzinnym. Od 1910 roku rozpocz掖 praktyk biurow w urz璠ach w Brzegu i Grodkowie. W 1915 roku wcielony zosta do armii pruskiej i uczestniczy w kampanii na froncie zachodnim, gdzie w 1918 roku dosta si do niewoli francuskiej. Zwolniony po dw鏂h latach wr鏂i do rodzinnej miejscowo軼i oraz w陰czy si aktywnie do dzia豉lno軼i plebiscytowej, jako cz這nek Polskiej Policji Plebiscytowej. Po podziale G鏎nego 奸御ka w czerwcu 1922 roku Micha Chuda豉 z niemieckiej jego cz窷ci przeni鏀 si do cz窷ci wschodniej, przy陰czonej do obszaru Polski Odrodzonej. Jako nowe miejsce zamieszkania wybra Mys這wice. Prac zawodow podj掖 w miejscowym Magistracie, w charakterze etatowego funkcjonariusza biurowego, by latach 1927 1936 zaj望 odpowiedzialne stanowisko sekretarza a nast瘼nie starszego sekretarza Magistratu. Za w 1939 roku awansowa na inspektora tego urz璠u.

Mimo i Micha Chuda豉 nie mia mo磧iwo軼i kszta販enia si w szkole polskiej doskonale opanowa j瞛yk polski nie tylko w mowie ale tak瞠 w pi鄉ie. Dzi瘯i tej umiej皻no軼i wielce zas逝篡 si dla historii Mys這wic. Sta si bowiem kontynuatorem, zapocz徠kowanych w 1875 roku w Magistracie, niezwykle cennych opracowa, pt. "Verwaltungsbericht der Stadt Myslowitz" (Sprawozdanie Administracyjne Miasta Mys這wic). Benedykty雟kiej pracy i wytrwa這軼i wymaga這 zebranie materia逝 i opracowanie przez Micha豉 Chuda喚 unikatowego "Sprawozdania Administracyjnego Miasta Mys這wic" za lata 1914 1923, zawieraj帷ego na prawie 420 stronach nie tylko charakterystyk poszczeg鏊nych dziedzin 篡cia miejskiego, ale tak瞠 przebieg zrywu powsta鎍zego i plebiscytu w Mys這wicach oraz rejonie miasta. R闚nie w nast瘼nych latach przygotowa dalsze, obszerne roczniki sprawozda administracyjnych. Kolejne, opas貫 tomy dotycz lat 1924-1925, 1926-1927, 1928, 1929, 1930, 1931-1933, 1933-1934, 1935-1936 i 1937. Opr鏂z tego w 1948 roku Micha Chuda豉 przygotowa w maszynopisie r闚nie cenn prac, pt. Mi璠zywojenny zarys polityczny dziej闚 w Mys這wicach. Wszystkie wspomniane opracowania Micha豉 Chuda造 s bezcenne oraz posiadaj du膨 warto嗆 historyczn.

W latach 1922 1939 Micha Chuda豉 mia wielkie zas逝gi w polonizacji miasta Mys這wic. Wykazywa si niezwykle aktywn dzia豉lno軼i spo貫czn. Wyrazem tego by豉 przynale積o嗆 do licznych zwi您k闚 i stowarzysze, jak Zwi您ek Obrony Kres闚 Zachodnich, Zwi您ek Powsta鎍闚 奸御kich, Zwi您ek Przyjaci馧 Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzy Ochotnicza Stra Ogniowa, Liga Obrony Przeciwpo瘸rowej (komendant dzielnicy I) i Klubu Sportowego 06 Mys這wice. Jednak瞠 najwi瘯sze zas逝gi Micha豉 Chuda造 na niwie pracy spo貫cznej zwi您ane by造 z ruchem 酥iewaczym nie tylko terenie Mys這wic, ale tak瞠 w skali ca貫go wojew鏚ztwa 郵御kiego. Za du膨 aktywno嗆 i zaanga穎wanie Micha Chuda豉 wybrany zosta od 1929 roku prezesem Towarzystwa 如iewu "Harmonia" w Mys這wicach oraz wiceprezesem Zwi您ku 奸御kich K馧 如iewaczych na Okr璕 Mys這wicki. Na tym polu odni鏀 wiele sukces闚.

Po wkroczeniu armii hitlerowskiej na teren Mys這wic we wrze郾iu 1939 roku Micha Chuda豉 zosta uwi瞛iony. Zwolniony z powodu choroby, przez okres 6 tygodni musia si codziennie zg豉sza w kancelarii wi瞛iennej. Poniewa do stycznia 1940 roku nie m鏬 otrzyma pracy zajmowa si komiwoja瞠rstwem. Kiedy wykonywania tego zaj璚ia r闚nie mu zakazano, Micha Chuda豉 przeni鏀 si do Cieszyna, gdzie podj掖 prac jako przedstawiciel Wytw鏎ni Wiecznych Pi鏎 M. Babi雟kiego a nast瘼nie podobne zaj璚ie wykonywa w Hurtowni Papieru Antoniego Kodyma z Pragi. Od lutego 1943 roku zosta skierowany przymusowo do pracy w Stra篡 Po瘸rnej, w kt鏎ej zajmowa si ochron przeciwgazow. Z pracy tej zdezerterowa 15 stycznia 1945 roku, na kr鏒ko przed wkroczeniem Armii Czerwonej.

Ju 28 stycznia 1945 roku, a wi璚 w nast瘼nym dniu po wkroczeniu Armii Czerwonej do Mys這wic, Micha Chuda豉 wr鏂i do pracy w mys這wickim Magistracie, przemianowanym na Miejsk Rad Narodow. Powierzono mu pocz徠kowo stanowisko sekretarza, a nast瘼nie kierownika biur w tym urz璠zie. Na tym stanowisku pracowa do emerytury. R闚nie po 1945 roku, ju w Polsce Ludowej, Micha Chuda豉 nie zaprzesta dzia豉lno軼i spo貫cznej. Do zjednoczenia ruchu robotniczego w 1948 roku sprawowa kierownictwo w mys這wickim Kole Polskiej Partii Socjalistycznej, by cz這nkiem Zwi您ku Weteran闚 Powsta 奸御kich i Polskiego Czerwonego Krzy瘸, a tak瞠 sta si na zasadzie przymusu administracyjnego cz這nkiem Towarzystwa Przyjaci馧 皋軟ierza, Komitetu Odbudowy Warszawy i Towarzystwa Przyja幡i Polsko-Radzieckiej. Tak jak w okresie mi璠zywojennym pasj Micha豉 Chuda造 pozosta ruch 酥iewaczy. Pe軟i funkcj prezesa Towarzystwa 如iewu "Harmonia" oraz by prezesem Okr璕u Mys這wickiego Zwi您ku 奸御kich K馧 如iewaczych.

W otoczeniu Micha豉 Chuda造 swoje zainteresowania kulturalne rozwija syn J霩ef (rocznik), kt鏎y by za這篡cielem i dyrygentem orkiestry uczniowskiej i ch鏎u szkolnego w Liceum Og鏊nokszta販帷ym im. Tadeusza Ko軼iuszki, w kt鏎ym 酥iewa w闚czas jeszcze ucze tej szko造, a dzi znany re篡ser, Kazimierz Kuc oraz dyrygentem Ch鏎u "Harmonia". Za c鏎ka Zofia (Toborek) uko鎍zy豉 Muzykologi na Uniwersytecie Jagiello雟kim oraz pracowa豉 zgodnie z kierunkiem studi闚, jako wizytator w szkolnictwie.

Micha Chuda豉 zmar 15 marca 1961 roku, zaledwie kilka miesi璚y po przej軼iu na emerytur. Spoczywa wraz 穎n Ann na tzw. Nowym Cmentarzu.

Alfred Sulik
Jest ,
 玆WE  MIASTO!
Informacje o Mys這wicach
Aktualno軼i mys這wickie
Interwencje, problemy
Artyku造 o Mys這wicach
Poznaj zabytki Mys這wic!
Wyjd na spacer!
Fotografie Mys這wic
 WYDARZENIA
Zapowiedzi wydarze
Sprawozdania z wydarze
Kalendarz wydarze
Uroczysto軼i pa雟twowe
Akcje spo貫czne
安i皻a religijne
Nabo瞠雟twa wg parafii
 BAZA  ADRES紟
Urz康 Miasta
R騜ne urz璠y i instytucje
Pomoc medyczna
Edukacja
Rozrywka i rekreacja
Gastronomia i noclegi
Sklepy wg rodzaju
Og鏊ny katalog firm
 KOMUNIKACJA
PKP - poci庵i pasa瞠rskie
PKS -autob.dalekobie積e
KZK GOP itp. - autobusy
T - tramwaje
TAXI, busy, autostop
Parkingi, paliwa, pomoc
Dojazd - opis, plan miasta
 HISTORIA
Kilka s堯w o przesz這軼i
Kalendarz wydarze
Wspomnienia
Stare zdj璚ia
Stare poczt闚ki
Stare mapy
 KATALOG  STRON
 SWOBODNIE
 印﹖K


do g鏎y  
  Mys這wicki Portal Mieszka鎍闚 © by Mys這wice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   wsp馧praca   serwer   WWW   reklama  
       START       玆WE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE