m-ce.pl
następna >>
Klasy integracyjne
w SP nr 13 w Mysłowicach
 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Henryka Sienkiewicza
Mysłowice 41-412, ul. Ks. Kard. Augusta Hlonda 14
tel. (032) 222 36 23, fax (032) 222 35 23
e-mail: sp13@myslowice.pl


W naszej szkole od 1 września 2000 r. funkcjonują oddziały integracyjne, obecnie jest ich 10. Zespół nauczycieli pracujący w klasie integracyjnej opracowuje program jej funkcjonowania. Tworzenie kolejnych klas poprzedzone jest zawsze szeroką konsultacją z rodzicami, których dzieci mają podjąć naukę w klasie pierwszej. Dyrektor szkoły zapoznaje rodziców z przepisami dotyczącymi integracji oraz przeprowadza indywidualne rozmowy z tymi, którzy pragną dogłębniej poznać sposoby pracy w niniejszych klasach.

Umieszczenie dzieci niepełnosprawnych w danej klasie integracyjnej poprzedzone jest skrupulatną analizą wg "Arkusza Obserwacji" opracowanego przez nauczycieli oraz konsultacją z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Klasy integracyjne są małoliczne, co daje pełny komfort uczniom zdrowym oraz niepełnosprawnym, u których obserwuje się bardzo duże postępy edukacyjne. W takiej klasie integracyjnej zgodnie z przepisami pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący-wychowawca oraz nauczyciel wspomagający. Nauczyciel wspomagający na początku roku szkolnego przeprowadza wywiad z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w celu bliższego poznania jego środowiska rodzinnego i przyczyn występowania dysfunkcji. Zapoznaje się z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przeprowadza analizę całej dokumentacji służącej do opracowania indywidualnych wymagań edukacyjnych w oparciu o program nauczania, wg, którego uczą się uczniowie pełnosprawni. Prowadzący zajęcia nauczyciele stosują niekonwencjonalne metody umożliwiające im dotarcie do każdego dziecka. Doskonalą i wzbogacają swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach kształcenia. Swoją wiedzą dzielą się z innymi nauczycielami podczas spotkań zespołu do spraw integracji i w ramach WDN-u.

Dokumentacja dotycząca klas integracyjnych jest systematyczni i pieczołowicie kontrolowana przez dyrektora, dzięki czemu nauczyciele na bieżąco otrzymują cenne wskazówki i rady, by praca dawała satysfakcję im samym, rodzicom oraz przynosiła efekty w edukacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.


Uczniowie niepełnosprawni objęci są specjalistycznymi zajęciami rewalidacyjnymi, korekcyjno-kompensacyjnymi i logopedycznymi. Co miesiąc uczestniczą w zajęciach art-terapii w Miejskim Centrum Kultury "Trójkąt" w Janowie. Poznają tam tajniki malarstwa i rzeźby, samodzielnie wykonują prace malarskie i z gliny. Uczestniczą również w zajęciach z biblioterapii, gdzie poznają treści lektur przewidziane dla pierwszego etapu edukacyjnego poprzez słuchanie, wspólne omawianie i utrwalanie w formie plastycznej.

Wszyscy pracownicy szkoły poświęcają wiele czasu i uwagi swoim podopiecznym. Poprzez własne działania kształtują wśród dzieci umiejętność wspólnego przebywania, zrozumienia oraz eksponują ich tolerancję.


Na terenie naszej placówki w minionych latach zorganizowano wiele imprez i zajęć o charakterze integracyjnym m.in.: "Wieczorek literacki", gdzie uczniowie niepełnosprawni recytowali wybrane przez siebie wiersze, pierwszą "Mysłowicką Spartakiadę Klas Integracyjnych", w której uczestniczyli uczniowie szkół z oddziałami integracyjnymi z Katowic, Bierunia, Sosnowca i Lędzin. Nauczyciele zorganizowali również festyn integracyjny dla uczniów i rodziców pt. "Mamo, tato - baw się z nami".

W naszej szkole dzieci w pełni rozumieją słowo "integracja". Świadczą o tym liczne przedsięwzięcia m.in. przedstawienia prezentowane dla uczniów klas integracyjnych oraz dzieci niepełnosprawnych z różnych ośrodków. To pozwala naszym dzieciom na zrozumienie problemu niepełnosprawności i faktu, że każdy człowiek ma prawo do radości i należy go akceptować takim jaki jest.
Beata Kowalska

"Jeden z najgłębszych sekretów życia
polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę
warto robić"
Lewis Carroll 
, 12.11.04

Zaproś na naszą stronę znajomych!