SQUAD, 41-400 Mysłowice, ul. O¶więcimska 14/11, tel. (032) 222 98 39, 0501 552 226, squad@poczta.neostrada.pl