m-ce.pl
następna >>
Frakcja Rowerzystów Miejskich
Federacji Zielonych

Oddział Mysłowice

e-mail: rowerzysci@m-ce.pl

Kim jesteśmy
Entuzjastami, aktywnymi uczestnikami i popularyzatorami komunikacji rowerowej w mieście. Tworzymy mysłowicką Frakcję Rowerzystów Miejskich Federacji Zielonych. Początki naszych starań o drogi rowerowe w Mysłowicach sięgają 1995 roku. Udało nam się już doprowadzić do oficjalnych rozmów w Urzędzie Miasta w sprawie tworzenia dróg rowerowych, jednak ówczesne podejście władz miasta miało charakter przykrej farsy. Dążymy do stworzenia w Mysłowicach przemyślanej komunikacji rowerowej - wytyczenia w mieście sieci dróg dla rowerzystów. Mówiąc o szlakach rowerowych celowo podkreślamy, że chodzi nam o DROGI, a nie ŚCIEŻKI, ponieważ tym ostatnim określeniem często wyraża się lekceważący, drugorzędny stosunek do komunikacji rowerowej, a takie podejście do niej skutkuje czasem w wielu polskich miastach drogimi i zupełnie chybionymi realizacjami. Najczęstszym błędem jest mylenie tworzenia szlaków rowerowych ze szlakami rekreacyjnymi czy krajoznawczymi prowadzonymi głównie obrzeżami miasta oraz przeświadczenie, że droga rowerowa w mieście powinna biec wyłącznie terenami zielonymi - oczywiście dobrze jest jeśli ruch rowerowy nie koliduje z samochodowym oraz przebiega w miłym otoczeniu, jednak nigdy kosztem nadmiernie wydłużonej trasy lub jej odcinkowego przerywania. Nie jest żadną sztuką wytyczenie "ścieżek rowerowych" w miejscu istniejących już szlaków turystycznych, ustawiając rowerowe znaki przy biegnących przez podmiejskie lasy ścieżkach. Ważne jest, by całościowo rozwiązać problem komunikacji rowerowej w mieście i obok obszarów podmiejskich skupić się również, a może przede wszystkim, na terenach zabudowanych, umożliwiając dojazd rowerem do centrum miasta. Jest to szczególnie ważne w Mysłowicach, gdzie centrum jako serce miasta jest pomijane przez mieszkańców i należy się mu każda próba jego zaktywizowania. Czy w Mysłowicach jest to niemożliwe? Oczywiście jest możliwe!

Drogi rowerowe - to nie jest trudne
Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że tworząc drogi rowerowe, tam gdzie tylko jest to możliwe należy je WYTYCZAĆ, a nie BUDOWAĆ - można w ten sposób zasadniczo ograniczyć koszty finansowe inwestycji, w wielu przypadkach ograniczając się do symbolicznych wręcz robót, jak ustawienie znaku, czy namalowanie pasa oddzielającego wzdłuż drogi lub chodnika. Jest to działanie, które może przy stosunkowo niskich nakładach doprowadzić do zaskakująco dobrego i efektownego rezultatu. Ważne jest by władze miasta przy zatwierdzaniu każdych nowych inwestycji drogowych i remontów dróg konsultowały się z rowerzystami, ponieważ nawet jeśli obecnie nie planuje się w danym miejscu tworzenia drogi rowerowej, to zakładając taką możliwość już teraz, można uchronić się przed kosztami przebudowywania danych odcinków ulic pod kątem ruchu rowerowego w przyszłości.

Pierwszy krok!
Idealna trasa drogi rowerowej leży w samym sercu śródmieścia - oprócz walorów czysto komunikacyjnych, posiada też walory turystyczne, dydaktyczne, rekreacyjne i symboliczne, przebiega przez całe centrum miasta, dużymi kompleksami zieleni, mija ważne urzędy i usługi oraz łączy ze sobą duże osiedla mieszkaniowe, o trasa na odcinku Giełda Samochodowa - Trójkąt Trzech Cesarzy. Przebieg trasy wygląda następująco:

od Giełdy Samochodowej na Piasku
dróżką przy ogródkach działkowych nieopodal wieżowców
szerokim chodnikiem przy KS "Górnik 09" i muszli koncertowej
Parkiem Ludowym przy wieżowcach i parkingu do ul. Kaczej
wzdłuż ulicy Strumieńskiego i przejazdem pod ul. Krakowską
łagodnie lewą stroną skweru z Kapliczką św. Jana Chrzciciela
przez Plac Wolności do ul. Powstańców
wydzielonym pasem z szerokiej jednokierunkowej Powstańców
przez plac przydworcowy aż do Promenady
Promenadą mijając boisko, resztki dworu Sułkowskich i portu
do Trójkąta Trzech Cesarzy na Słupnej

Odcinki trasy wzdłuż ulic Strumieńskiego i Powstańców można zmodyfikować wykorzystując w tym celu ulicę Kaczą i Strażacką (prowadząc szlak ulicą Kaczą przy Przemszy, można też wykorzystać przejazd pod ulicą Krakowską pod budowanym mostem). Trasa ta ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim łatwo jest ją stworzyć, ponieważ na odcinku Giełda Samochodowa - ul. Kacza wystarczy praktycznie ustawić jedynie znaki, a na odcinku ulicy Powstańców i Promenady tylko namalować linię oddzielającą od ruchu kołowego i pieszego. Trasa w znacznym stopniu biegnie przez duże tereny zielone, a przy każdym z końców trasy czekają na mieszkańców zorganizowane atrakcje - na Piasku Giełda samochodowa, staw Hubertus, zabytkowe osiedle robotnicze, obiekty sportowe i Park Zamkowy, a na Słupnej tereny zielone Promenady, obiekty sportowe, Trójkąt Trzech Cesarzy, Centralne Muzeum Pożarnictwa, OSiR "Słupna", tereny leśne... nie wspominając już o rozłożonych wzdłuż całej trasy usługach dla ludności, jak przychodnie zdrowia, urzędy, obiekty kultu religijnego, sklepy, MCK, MOKiS "Trójkąt", MDK i wiele innych. Trasa ta jest idealną osią inicjującą kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie życie miasta. Dodatkowo droga rowerowa przebiegająca bezkolizyjnie bezpośrednio przy Urzędzie Miasta, stanie się wizytówką miasta dla gości i świadectwem jego nowoczesności. A takich symboli naszemu miastu wciąż brakuje.

Pozostałe dzielnice Mysłowic
Trasy rowerowe poza centrum miasta mają również poważne szanse powodzenia. Ich konkretny przebieg dotyczy osobnych opracowań. Zachęcamy do zainteresowania się tematem dróg rowerowych w naszym mieście, do pomocy w dążeniach w celu ich przemyślanego stworzenia, a przede wszystkim do osobistych podróży rowerowych po Mysłowicach - z tej perspektywy na pewno odkryją one niejeden swój skarb.

FRM FZ
, 16.05.04

Zaproś na naszą stronę znajomych!