m-ce.pl
następna >>
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Oddział Mysłowice

e-mail: historia@m-ce.pl
http://www.kapliczki.pyrsk.com/tonz
http://www.kapliczki.pyrsk.com

Witamy!
Jesteśmy grupą starych znajomych, których pasjonują Mysłowice - ich historia, zabytki i ludzie. Misją naszego Towarzystwa jest otoczenie mysłowickich zabytków należytą opieką i popularyzowanie historii miasta wśród jego mieszkańców.

Dlaczego inwestowanie w ochronę zabytków przy tylu innych społecznych problemach ma sens? Jeśli teraz zniszczy się zabytki i ich otoczenie, później trzeba będzie łożyć ogromne środki na ich rekonstrukcje i rewitalizacje całych obszarów miasta (tak jak to obecnie wygląda w przypadku mysłowickiego Rynku). A dlaczego prędzej czy później trzeba zadbać o własne zabytki?

Miasto bez zabytków, bez swojej przeszłości jest miastem okaleczonym, bez wyrazistego charakteru. Takie miasto nie rozwija się, nie potrafi przyciągnąć do siebie nie tylko turystów, ale też klientów sklepów i usług oraz inwestorów z zewnątrz. Tak więc długofalowa ochrona zabytków, poszanowanie spuścizny pozostawionej nam przez przodków, po prostu mieszkającym tu ludziom się opłaca.

Ochrona zabytków ma też swój społeczny wymiar. Miasto bez zabytków i tradycji jest jak rodzina bez przeszłości, bez ciągłości pokoleniowej - a taki stan skutkuje również patologiami społecznymi. Jeśli ludzie nie są dumni ze swojego miasta, nie widzą tu żadnych perspektyw, to nie mają też szacunku dla siebie i swojej pracy.

Zabytki są dla miasta jak jego fundament, bez którego kompleksowy rozwój jest utrudniony, jeśli nie niemożliwy. Zabytki w sensie miastotwórczym, kulturotwórczym i społecznym są skarbem, o który mieszkańcy miasta mają nie tylko obowiązek, ale też realną potrzebę dbania.

Mysłowice mają wielki potencjał na polu zabytków, ale nie mają kultywowanych tradycji, bo ogromna część mieszkańców miasta nie ma tu swoich korzeni, dlatego należy tym bardziej zwrócić na problem uwagę. Jego uważne rozwiązanie leży bowiem w interesie wszystkich mieszkańców miasta.

Zadbaj o przeszłość swojego miasta, by mogło mieć lepszą przyszłość!

Szczególna dbałość należy się m.in.:
na Starym Mieście ulicy Bytomskiej
na Bończyku budynkowi zniszczonego Szybu "Bończyk"
na Janowie Domu Wag przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego
w Śródmieściu budynkom kolejowym przy Oświęcimskiej
w Śródmieściu budynkowi "Bałferajnu" przy Mikołowskiej
w Brzezince budynkowi dawnego urzędu i placu przed nim
...

Co można zrobić? Bardzo wiele! W niektórych przypadkach sprawa jest skomplikowana i dotyczy nie tylko materialnej renowacji poszczególnych budynków, ale umiejętnego zagospodarowania otaczającej zabytkowej przestrzeni. Np. by ukazać zabytkowy charakter ulicy Bytomskiej należałoby ją na odcinku od kościoła mariackiego do tzw. Małego Rynku zamknąć dla ruchu samochodowego. Ulica taka, z nieuciążliwym torowiskiem pośrodku, miałaby szanse stać się pięknym deptakiem, chętnie odwiedzanym przez klientów okolicznych sklepów.

TOnZ oddz. Mysłowice
, 16.05.04

Zaproś na naszą stronę znajomych!