[dodaj/uzupełnij]
Brzęczkowice
z pieknym widokiem


NAZWA DZIELNICY:    B R Z Ę C Z K O W I C E
POŁOŻENIE:
środkowa część miasta, wzdłuż ulicy Ziętka, głównej osi komunikacyjnej łączącej część śródmiejską z podmiejską miasta, na długim wzniesieniu opadającym z jednej strony do lasu, a z drugiej do koryta Przemszy
OPIS:
budownictwo starsze wolnostojące i głównie jednorodzinne oraz największe jednorodne wielopiętrowe blokowisko w mieście; w dzielnicy znajdują się dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe i gimnazjum, kościół katolicki, ośrodki zdrowia, kultury, biblioteka publiczna oraz bary i knajpy; centralny charakter dzielnicy rozciąga się wokół ul. Ziętka, szczególnie na wys. ul. Kawy przy pawilonach handlowych
DOJAZD Z CENTRUM:
spod Dworca PKP wszystkimi autobusami odjeżdżającymi na południe: nr 35, 44, 66, 76, 77, 149, 223, 675, 788, 931, 995
W DZIELNICY M.IN.:
Górka Słupecka (Wzgórze Kościuszki) z bunkrami
kapliczka przy cmentarzu o średniowiecznej historii
kościół katolicki z przepięknym, niezwykłym wnętrzem
dalekie widoki na inne dzielnice Mysłowic i Jaworzno

 P A M I Ą T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   JużwkrótcepamiątkizBrzęczkowic! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
Brzęczkowice znajdują się pomiędzy śródmiejską częścią miasta, czyli tzw. "starymi Mysłowicami" kończącymi się na Słupnej, a podmiejską częścią, czyli południowymi dzielnicami o charakterze często półwiejskim zaczynającymi się na Brzezince. Brzęczkowice leżą właśnie gdzieś pośrodku tych "dwóch światów" i ten stan oddaje też wygląd samej dzielnicy, którą wyraźnie możemy podzielić na część starszą i nowszą. Stare Brzęczkowice z domami przedwojennymi, jednorodzinnymi mieszczą się w dolinie, przy lesie, wokół ul. Kolejowej. Nowe Brzęczkowice znajdują się na wzgórzu pomiędzy ul. Ziętka a korytem Przemszy, i stanowią całkiem duże, największe w Mysłowicach blokowisko. To właśnie osiedle zdominowało charakter dzielnicy i jest one najczęściej kojarzone z Brzęczkowicami, a starsze zabudowania, szczególnie te o niekiedy wiejskim wyrazie, wydają się być coraz bardziej obce. Dzielnica leży na głównym wewnętrznym szlaku drogowym Mysłowic (droga nr 934 do Oświęcimia), kolejowym (trasa Katowice-Oświęcim) oraz w bezpośrednio przy skrzyżowaniu najważniejszych tras drogowych w Polsce (autostrada A4 z Krakowa do Berlina i droga ekspresowa nr 15 z Warszawy do Cieszyna), dlatego jest ona atrakcyjnym miejscem zamieszkania.

Historia
Brzęczkowice są bardzo starą miejscowością, a w skład Mysłowic wchodzą dopiero od 1975 roku. Ich nazwa pochodzi prawdopodobnie od starego imienia-przezwiska "Brzęczek" i co jest ciekawe ta zapomniana nazwa powróciła współcześnie w postaci potocznego skrótowego określenia dzielnicy i osiedla jako "Brzęczki". Pierwsza udokumentowana wzmianka o Brzęczkowicach pochodzi z 1360 roku, czyli dokładnie tego samego, w którym powstał najstarszy uznawany dokument potwierdzający prawa miejskie Mysłowic. Pierwsze zabudowania Brzęczkowic powstały przy płynącym w dolince potoku, niedaleko lasu, którego linia nie zmieniła się praktycznie od wieków - były to wiejskie chaty, poprzedniczki dzisiejszych starych domów jednorodzinnych. Wiejska zabudowa istniała też przy dzisiejszym centrum dzielnicy, czyli przy ul. Brzęczkowickiej. Poza tym obszarem reszta wzgórza była niezabudowana i pusta, jednak prowadząca przez nie w miejscu dzisiejszej ul. Ziętka droga istniała i była ważnym szlakiem komunikacyjnym. Brzęczkowice były od wieków związane z Mysłowicami, ponieważ razem z nimi i innymi jeszcze sąsiednimi miejscowościami należały do kolejnych włąścicieli Mysłowic. W 1788 roku jeden z nich, Mieroszewski, uruchamia w Brzęczkowicach pierwszą na swoich ziemiach kopalnię "Bergthal", jednak większe uprzemysłowienie obszaru w tamtych czasach, ani późniejszych nie nastąpiło. W 1919 roku doprowadzono z Mysłowic linię elektryczną wprowadzając oświetlenie elektryczne. Zaraz po II Wojnie światowej rozpoczęto budowę dużego kościoła katolickiego, który jak na tak niewielką miejscowość wydawał się przerośnięty, jednak po czasie, kiedy po przyłączeniu miejscowości do Mysłowic wybudowano wielkie osiedle i znacznie powiększyłą się parafia, kościół ten wpasował się idealnie.

Brzęczkowice na starej mapie

Rok 1827

Rok 1910

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Brzęczkowice sąsiadują ze Słupną, Ćmokiemi Brzezinką. Ich obszar zamyka się od północy i zachodu linią kolejową Kraków-Oświęcim, a od wschodu i południa rzeką Przemszą na granicy miasta, Wschodnią Obwodnicą GOP i autostradą A4. W skład Brzęczkowic wchodzą ulice:
- Brzęczkowicka
- Hlonda
- Kawy
- Kolejowa
- Korfantego
- Mielęckiego
- Miła
- Nad Przemszą
- Nygi
- Oświęcimska  (południowa część do ul. Portowej)
- Podgórska
- Polna
- Saperów Śląskich
- Stoińskiego
- Wały
- Wiśniowa
- Zielona
- Ziętka
- Żytnia
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontaktyw Brzęczkowicach:
Urząd Pocztowy
ul. Hlonda 4, tel. 222 22 97
MOKiS "Trójkąt"
ul. Kawy 12, tel. 223 00 35
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Ziętka 25, tel. 223 22 12

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE