[dodaj/uzupełnij]
Krasowy po¶ród ł±k i pól

NAZWA DZIELNICY:    K R A S O W Y
POŁOŻENIE:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
OPIS:
budownictwo jednorodzinne, głównie z pocz±tku XX w.; W dzielnicy znajduje się szkoła podstawowa, filia szkoły wyższej, ko¶ciół katolicki oraz sklepy i bary; centralny charakter dzielnicy ma obszar fragment ul. PCK przy ko¶ciele
DOJAZD Z CENTRUM:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
W DZIELNICY M.IN.:
zabytkowe budynki dawnej szkoły podstawowej
budynek mieszkalny z XIX w.
Maszt nadawczy RTCN Katowice

 P A M I ˇ T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   Jużwkrótce pami±tki z Krasów! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Historia
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Krasowy na starej mapie

Rok 1827

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Krasowy s±siaduj± z Kosztowami, Laryszem, Wesoł± i Ławkami. Ich obszar zamyka się od zachodu i północy ulicami Piastów ¦l±skich, Orła Białego, Spokojn± i Doln±, a od strony wschodniej i południowej kolejow± lini± Wesoła-Brzezinka.W skład Krasów wchodz± ulice:
- D±brówki
- Gagarina  (zachodnia czę¶ć do mostu kolejowego)
- Ko¶cielniaka
- Krasowska
- Orła Białego
- PCK
- Plebiscytowa
- Wita Stwosza
- Ziołowa
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty na (...):
(...)
(...)
(...)
(...)

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE