[dodaj/uzupełnij]
Larysz sk±d wszędzie z górki

NAZWA DZIELNICY:    L A R Y S Z
POŁOŻENIE:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
OPIS:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
DOJAZD Z CENTRUM:
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]
W DZIELNICY M.IN.:
zabytkowa kolonia robotnicza w centrum
piękna bryła budynku szkoły z pocz±tku XX w.
tereny przyle¶ne przy ul. Konopnickiej i Ptasiej

 P A M I ˇ T K I    Z    M Y S Ł O W I C !   Jużwkrótce pami±tki z Larysza! Zobacz! 
O dzielnicy

Charakter
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Historia
[pomóż opisać swoj± dzielnicę!]

Larysz na starej mapie

Rok 1827

Rok 1910

Rok 1911
Obszar dzielnicy
Larysz s±siaduje z Morgami, Brzezink±, Kosztowami, Krasowami i Wesoł±. Jego obszar od północy i wschodu zamyka się ulicami Sienkiewicza, Larysk± i terenami przemysłowymi przy ul. Fabrycznej, a od zachodu ul. Graniczn±, Storczyków i Spokojn±. W skład Larysza wchodz± ulice:
- Cicha
- Graniczna  (południowa czę¶ć do ulicy Wiejskiej)
- Jaworowa
- Konopnickiej
- Laryska  (zachodnia czę¶ć do ul. Pukowca)
- Ptasia
- Spokojna
- Storczyków
- Wiejska
Opisy innych dzielnic Mysłowic
Uwagi do opisu dzielnic Mysłowic
Ogólne informacje o Mysłowicach
Więcej zdjęć miasta

Kontakty na (...):
(...)
(...)
(...)
(...)

Więcejkontaktów:bazaadresów


do góry  
Myslowiczanie.pl - Mysłowicki Portal Mieszkańców____________________________________________________________________________________________________Mysłowice, Myslowice, mysłowicki, mysłowickie, mysłowickich, mysłowickim, mysłowickiemu, mysłowickiej, myslowicki, myslowickie, myslowickich, myslowickim, myslowickiemu, myslowickiej, Mysław, Myslowitz, Myslovitz, Off Festival, Off Festiwal
  Mysłowicki Portal Mieszkańców © by Mysłowice Celniej 04-12, powered by Quick.Cms o portalu   współpraca   serwer   WWW   reklama  
       START       ŻYWE  MIASTO       WYDARZENIA       ADRESY       KOMUNIKACJA       HISTORIA       KATALOG  STRON       SWOBODNIE